Profi-BOZP.eu

Vytvoření systému výchovy a vzdělávání zaměstnanců k BOZP a PO, který umožní integraci BOZP a PO do celého vzdělávacího systému organizace. Stanovení obsahu a četnosti školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany, způsobu ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.

Provádíme:

 1. vstupní školení BOZP a PO,
 2. periodické školení BOZP a PO,
 3. vstupní školení nových vedoucích zaměstnanců,
 4. periodické školení vedoucích zaměstnanců,
 5. odbornou přípravu preventivní požární hlídky,
 6. odbornou přípravu preventistů požární ochrany,
 7. školení řidičů služebních vozidel do 3,5 tuny - „referentů“,
 8. školení manipulace s chemickými látkami,
 9. školení expozice rizikovým faktorům,
 10. poučení po pracovním úrazu,
 11. speciální (odborná, profesní) školení,

další školení dle požadavků zákazníka.