Profi-BOZP.eu

Zajišťujeme a provádíme revize vyhrazených tlakových zařízení:Výchozí revize tlakových nádob

Provádí se u nádob nových nebo u nádob u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných. Provádí se před uvedením nádoby do provozu dle ČSN 690012, čl. 90.

Provozní revize tlakových nádob

Musí být provedena u každé tlakové nádoby do 14-ti dnů po uvedení do provozu, následně pak každý rok dle ČSN 690012, čl. 91.

Vnitřní revize tlakových nádob

Provádí se po 5-ti letech provozu tlakové nádoby dle ČSN 690012, čl. 94. U neprůlezných tlakových nádob se provede tlaková zkouška nebo náhradní zkouška (defektoskopická měření + zkouška těsností).

Tlakové zkoušky tlakových nádob

Provádí se po 9-ti letech provozu tlakové nádoby dle ČSN 690012, čl. 117.

Zaškolení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob

S vystavením zápisu o jejich absolvování dle čl. 6 a 7 přílohy ČSN 690012.

Zpět nahoru